Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om Bayer produkter, kontakt Bayer Medical Information her.
For å rapportere bivirkninger vennligst kontakt helsepersonell (for eksempel lege eller farmasøyt) eller Statens legemiddelverk. Du kan også sende biverkningsmelding direkte til oss på Bayer her.
Ved reklamasjon på et Bayer produkt, vennligst kontakt Bayers reklamationsavdeling her.

Bayers medarbeidere kan ved behov kontakte deg for innhenting av utfyllende opplysninger.