Konfidensialitetsutsagn

Denne nettsiden (heretter “Nettsiden”) leveres av Bayer AS (heretter “oss” eller “vi”) som behandlingsansvarlig. For ytterligere informasjon om tilbyderen av Nettsiden, se vår imprint.

A. Håndtering av personopplysninger

I det følgende informerer vi deg om hvordan vi håndterer dine personopplysninger når du anvender vår Nettside. Med mindre annet er angitt i de følgende avsnitt, er det rettslige grunnlaget for håndtering av dine personopplysninger at håndteringen er nødvendig for at du skal få tilgang til de funksjoner på Nettsiden som du ønsker å anvende (personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav b)).

I. Bruk av vår Nettside

1. Adgang til vår Nettside

Når du åpner vår Nettside, vil din nettleser overføre visse opplysninger til vår internettserver. Dette gjøres av tekniske grunner og kreves for å at du skal få tilgang til ønsket informasjon. Følgende data samles inn, lagres i kort tid og anvendes for å lette din tilgang til Nettstedet:

 • IP adresse
 • dato og klokkeslett for adgang
 • tidssoneforskjell til Greenwich Mean Time (GMT)
 • innhold av anmodning (spesifikt nettsted)
 • status for adgang/HTTP status kode
 • overført datamengde
 • nettsted som anmoder om adgang
 • nettleser, språkinnstillinger, versjon av nettleser software, operativsystem og overflate

Videre vil vi, for å beskytte våre berettigede interesser, lagre slike opplysninger i en begrenset periode for å kunne starte sporing av personopplysninger i tilfelle av faktisk eller forsøkt uautorisert tilgang til våre servere (personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f)).

2. Bruk av cookies

a) Hva er cookies?

Denne Nettsiden anvender såkalte “cookies” (informasjonskapsler). Cookies er små tekstfiler som lagres i din datamaskin via din nettleser. De lagrer bestemte opplysninger (f.eks. ditt foretrukne språk eller nettstedinnstillinger) som din nettleser kan gi til oss neste gang du bruker vår Nettside (avhengig av cookiens levetid).

b) Hvilke cookies anvender vi?

Vi anvender to kategorier af cookies: (1) Cookies som av tekniske grunner er nødvendige, uten disse vil nettstedets funksjoner begrenses, og (2) valgfrie cookies brukt til nettside analyse og markedsføringsformål. Følgende tabell indeholder en detaljert beskrivelse av de cookies vi anvender:

c) Forbehold om ditt samtykke

Vi bruker bare valgfrie cookies hvis vi har fått ditt forutgående samtykke. Første gang du får tilgang til Nettstedet vårt vises et banner som ber deg om å samtykke til anvendelse av valgfrie cookies. Dersom du har samtykket, legger vi inn en cookie på din datamaskinen, og banneret vil ikke vises igjen så lenge cookien er aktiv. Etter at cookieens levetid er utløpt, eller hvis du aktivt sletter cookien, vil banneret dukke opp igjen ved ditt neste besøk på vårt Nettsted, og igjen be om ditt samtykke.

d) Slik forhindrer du cookie overførsler

Selvfølgelig kan du bruke vårt Nettsted uten anvendelse av cookies. I nettleseren din kan du når som helst endre instillinger for håndtering av cookies eller deaktivere anvendelsen av dem. Dette kan imidlertid føre til en begrensning av funksjonene eller ha negative effekter på brukervennligheten på vårt Nettsted. Du kan når som helst stanse anvendelsen av valgfrie cookies ved å anvende det relevante alternativet angitt i tabellen ovenfor.

3. Nettsideanalyse

På vår Nettside bruker vi Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Google analyserer din bruk av vår Nettside på våre vegne. Til dette formål anvender vi blant annet de cookies som er beskrevet nærmere i tabellen ovenfor. Opplysninger som innsamles av Google i forbindelse med din bruk av vår Nettside (f.eks. anvendt URL, hvilke av våre nettsider du besøker, din type webleser, dine språkinnstillinger, ditt operativsystem, din skjærmoppløsning) vil bli overført til en server hos Google i USA, hvor de vil lagret og analysert. Resultatene vil deretter bli stilt til vår rådighet i anonymisert form. Dine brukerdata vil ikke bli koplet til din fulle IP-adresse under denne prosessen. Vi har på vår Nettside aktivert den IP anonymiserende funksjonen som tilbys av Google som sletter de siste 8 sifre (type IPv4) eller de siste 80 bit (type IPv6) av din IP-adresse. Dessuten er Google sertifisert under EU-US Privacy Shield, som sikrer at et tilstrekkelig nivå for personvern opprettholdes ved Googles behandling av personopplysninger i USA.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til bruk av nettanalyse, enten ved å laste ned og installere Google Browser Plugin eller ved å styre dine samtykker i samsvar med tabellen ovenfor. I så tilfelle lagres en opt-out cookie på din enhet. Begge alternativer vil hindre bruk av nettanalyse så lenge du bruker nettleseren hvor du har installert Browser-Plugin, og du ikke sletter opt-out cookien.

For ytterligere informasjo om Google Analytics henvises til Google Analytics Terms of Use, til Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics og til Google Privacy Policy.

4. Anvendelse av opplysninger

Du kan kontakte oss direkte via e-post. Blant annet kan du gi oss følgende oplysninger:

 • Navn, efternavn, e-postadresse,
  Vi samler inn, behandler og anvender opplysningene fra deg via e-post utelukkende til behandling av dine spesifikke anmodninger.

5. Eksterne tjenester eller innhold på vår Nettside

Vi inkluderer tjenester og/eller innhold fra tredjepart på vår Nettside. Når du anvender slike tjenester fra tredjepart eller når innhold fra tredjepart vises, utveksles av tekniske årsaker kommunikasjonsdata mellem deg og den respektive leverandør.

Den respektive leverandør av tjenester eller innhold kan også behandle dine opplysninger for andre egne formål. Så langt vi kjenner til, har vi konfigurert tjenester og innhold fra leverandører som er kjent for å behandle opplysninger til eget formål på en slik måte, at enhver form for kommunikasjon til andre formål enn å presentere deres tjenester eller innhold på vår Nettside enten er blokkert, eller kommunikasjon finner bare sted når du aktivt har valgt å bruke den respektive tjenesten. Ettersom vi ikke har kontroll over opplysninger innsamlet og behandlet av tredjeparter, kan vi imidlertid ikke gi bindende informasjon om omfanget og formålet med slik behandling av dine opplysninger.

For mer informasjon om omfanget og formålet med slik innsamling og behandling av dine personopplysninger, se personvernuttalelsene for de leverandører som leverer tjenester og/eller innhold som vi inkluderer, og som er ansvarlig for beskyttelsen av dine opplysninger i denne sammenheng:

6. Opplysninger om bivirkninger og reklamasjoner

Denne Nettsiden er ikke beregnet eller designet for kommunikasjon om bivirkninger, manglende terapeutisk effekt, feilmedisinering, produkter på gråmarkedet/falske legemidler, feilaktig eller off-label bruk, kvalitetsklager og/eller andre spørsmål vedrørende sikkerheten eller kvaliteten på Bayers produkter. Hvis du ønsker å rapportere bivirkninger eller klage på produktenes kvalitet, kontakt helsepersonell (f.eks. lege eller apotek), helsemyndighetene, eller bruk vår Nettside for å rapportere uønskede bivirkninger.

Hvis du likevel rapporterer bivirkninger eller andre problemer vedrørende sikkerheten eller kvaliteten på Bayers produkter til oss, vil vi være rettslig forpliktet til å behandle informasjonen fra deg og vil kanskje måtte kontakte deg med ytterligere spørsmål. Deretter kan det hende at vi må underrette de relevante helsemyndigheter om de problemer som du har innrapportert. I den forbindelse vil dine opplysninger videresendes i pseudonymiseret form, dvs. at ingen opplysninger som direkte kan identifisere deg vil bli oversendt. Det kan også hende at vi må videresende disse pseudonymiserte meldinger til andre selskaper i vårt konsern og våre samarbeidspartnere, i det omfang også disse er forpliktet til å underrette sine respektive relevante helsemyndigheter.

II. Overføring av personopplysninger for behandling på oppdrag

I en viss utstrekning kommer vi til å benytte spesialiserte tjenesteleverandører til behandling av dine opplysninger. Slike tjenesteleverandører utvelges nøye og overvåkes regelmessig av oss. Basert på de respektive avtaler om databehandling, vil de kun behandle personopplysninger etter våre instruksjoner og utelukkende i overensstemmelse med våre direktiver.

B. Opplysninger om dine rettigheter

I utgangspunkt har du følgende rettigheter i henhold til gjeldende personvernlovgivning:

 • Rett til information om dine personopplysninger som lagres av oss;
 • Rett til å kreve retting, sletting eller begrenset behandling av dine personopplysninger;
 • Rett til å motsette deg en behandling som er basert på vår rettslige interesse i behandlingen, offentlig interesse eller profilering, med mindre vi kan vise til tvingende, begrunnede årsaker som overgår dine interesser, grunnleggende rettigheter og friheter, eller at slik behandling skjer med formål om å fastslå, iverksette eller forsvare mot rettslige krav;
 • Rett til dataportabilitet;
 • Rett til å klage til personvernmyndigheter (Datatilsynet);
 • Du kan til enhver tid, med virkning fremover i tid, kalle tilbake ditt samtykke til innsamling, behandling og bruk av dine personopplysninger. For mer informasjon, se avsnittene ovenfor som beskriver behandling av opplysninger basert på ditt samtykke.

Hvis du vil utøve dine rettigheter, rett din anmodning til den kontakt som er gitt nedenfor. (C.).

C. Kontakt

For spørsmål du måtte ha vedrørende personvern, bruk følgende e-post eller kontakt vårt personvernombud på følgende adresse:

Personvernrådgiver
Bayer AS
Drammensveien 288
NO-0283 Oslo
Postboks 193
1325 Lysaker

D. Endringer av erklæring om Personvern

Vi kan fra tid til annen oppdatere vår erklæring om Personvern. Oppdateringer av vår erklæring om Personvern vil bli offentliggjort på vår Nettside. Alle endringer trer i kraft ved offentliggjørelse på vår Nettside. Derfor anbefaler vi at du regelmessig besøker Nettsiden for å holde deg orientert om eventuelle oppdateringer.

Sist oppdatert: 29. apr. 2019