Imprint

Ansvarlig utgiver:

Bayer AS
Division Consumer Health
Postboks 193
NO – 1325 Lysaker
Norge
Telefon: + 47 23 13 05 00

Registrert kontor: Drammensveien 288, 0283 Oslo
Org.nr: 911268647

COPYRIGHT © BAYER AS OG BAYERKONSERNET
AVBILDEDE PERSONER PÅ NETTSIDEN ER MODELLER.