Generelle bruksvilkår

Tilgang til og bruk av dette nettstedet skal skje i henhold til vilkårene nedenfor. Ikke bruk dette nettstedet hvis du ikke godkjenner vilkårene. Nettstedet er utviklet av Bayer AS (nedenfor kalt BAYER), som også tar hånd om administrasjonen. Vi forbeholder oss retten til å legge ned eller forandre deler av eller hele nettstedet, eller de generelle bruksvilkårene, våre generelle vilkår og våre vilkår for salg og leveranse. Merk at vi kan gjøre slike endringer etter eget forgodtbefinnende og uten foregående varsel. Vi må derfor be deg gå gjennom vilkårene på nytt når du besøker nettstedet og legger merke til eventuelle endringer eller tillegg.

Vilkår for bruk av materiale

All informasjon, alle dokumenter og alle illustrasjoner som publiseres på nettsiden, tilhører BAYER. Det er tillatt å bruke materialet under forutsetning av at det angis en opphavsrettsnotis på alle kopier, at informasjonen kun benyttes til personlig bruk, at den ikke brukes kommersielt, at informasjonen ikke endres på noen måte og at illustrasjonene kun brukes i kombinasjon med tilhørende tekst.

Varemerker og opphavsrett

Alle varemerker på nettstedet tilhører Bayer-konsernet, så vidt annet ikke angis, eller det er åpenbart at det tilhører en tredjepart. Uautorisert bruk av disse varemerkene eller annet materiale er uttrykkelig forbudt, og utgjør et brudd på opphavsretten, varemerkeretten eller andre immaterielle rettigheter.

Begrenset ansvar

BAYER har satt sammen den detaljerte informasjonen på dette nettstedet fra interne og eksterne kilder etter beste evne og med største nøyaktighet. Vi arbeider med å utvide og oppdatere informasjonen fortløpende. Formålet med informasjonen på nettstedet er å presentere BAYER, samt våre produkter og tjenester. Vi gir likevel ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier for at informasjonen er fullstendig eller korrekt. Vi vil spesielt gjøre deg oppmerksom på at informasjonen kanskje ikke lenger er aktuell. Derfor vil vi anbefale at du kontrollerer all informasjon du får fra nettstedet før du bruker den. Selv om vi gir råd på dette nettstedet, må du selv kontrollere våre siste råd, særlig sikkerhetsdokumenter og tekniske spesifikasjoner, samt at våre produkter er egnet for visse prosesser og formål. Hvis du vil ha ytterligere råd eller instruksjoner vedrørende våre produkter eller tjenester, ber vi deg kontakte oss direkte. Brukerne av dette nettstedet er klar over at de bruker nettstedet og innholdet på egen risiko. Verken BAYER eller noen tredjepart som skriver eller produserer for nettstedet, kan holdes ansvarlige for skader som følger av tilgang eller manglende tilgang til nettstedet, bruk eller manglende evne til å bruke nettstedet, eller som følge at av du har stolt på informasjonen på nettstedet.

Eksterne nettsteder/lenker

Dette nettstedet inneholder lenker/referanser til andre nettsteder. Det innebærer ikke at BAYER godkjenner innholdet. BAYER tar heller intet ansvar for tilgjengeligheten til eller innholdet på slike nettsteder, eller for skade som følge av bruk av innholdet, i hvilken form det enn er. Lenker til andre nettsteder er kun tatt med for nettstedbrukernes bekvemmelighet. Brukerne benytter disse nettstedene for egen risiko.

Personopplysninger

De som bruker nettstedet, må selv ta fullt ansvar for de opplysningene de sender til BAYER, samt for at oppgitte opplysninger ikke utgjør et brudd på tredjeparts rettigheter. Brukeren gir BAYER tillatelse til å lagre disse opplysningen og bruke dem til statistiske formål, eller til andre spesifikke virksomhetsformål, så vidt ikke informasjonen omfatter andre personopplysninger enn masterdata eller brukerdata. BAYER har rett til å bruke innholdet i slike meldinger, deriblant ideer, oppfinnelser, tegninger, tekniske kunnskaper og ekspertkunnskaper, til alle formål, f.eks. utvikling, produksjon og/eller markedsføring av produkter eller tjenester, og å gjengi slik informasjon og uten begrensninger gjøre den tilgjengelig for tredjepart.

Internasjonale brukere

Nettstedet kontrolleres, drives og oppdateres av BAYER i Danmark og er kun beregnet til bruk i Norge. BAYER gir ingen garantier for at informasjonen på dette nettstedet er riktig også utenfor Norge, og at produkter og tjenester er tilgjengelig med samme utførelse, samme størrelse eller til samme vilkår. Når du går inn på nettstedet eller laster ned innhold utenfor Norge, ber vi deg huske at det er ditt eget ansvar at du opptrer i tråd med gjeldende lokal lovgivning der du befinner deg.


De produktene som nevnes på nettstedet, kan ha andre pakninger, andre pakningsstørrelser eller annen merking, avhengig av land.

I USA drives Bayer-konsernets virksomhet av Bayer Corporation. Kundene i USA oppfordres til å kontakte noen av deres enheter.

Nettsted med pålogging: Bruksrett

Vær oppmerksom på at du er pliktig til å beskytte din rett til tilgang mot urettmessig bruk av tredjeperson. Du er også pliktig til å sørge for at den ikke kan brukes av andre personer uten din tillatelse.

Du må straks informere Bayer hvis du oppdager at sikkerhetsforskriftene er overtrådt med hensyn til informasjon som er tilgjengelig på Bayers nettsted, eller hvis uvedkommende har brukt dine innloggingsopplysninger eller om du har grunn til å tro at urettmessig tilgang kan finne sted.

Fremtidsrettede utsagn

Dette nettstedet kan inneholde fremtidsrettede utsagn basert på gjeldende antakelser og prognoser foretatt av ledelsen i Bayer-gruppen eller deres datterselskaper. Forskjellige kjente og ukjente risikoer, uvisshet og andre faktorer kan føre til betydelige forskjeller mellom de faktiske, fremtidige resultatene, bedriftens økonomiske situasjon, utviklingen eller bedriftens resultater og vurderingene som angis her. Dette omfatter faktorene som dekkes av Bayers offentlige rapporter, som er tilgjengelige fra Bayers nettsted på www.bayer.com. Bedriften påtar seg ikke noen form for ansvar for å oppdatere disse fremtidsrettede uttalelsene eller å tilpasse dem til fremtidige hendelser eller utvikling.