Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om Bayer produkter, kontakt Bayer Medical Information på e-post: medinfo.scand@bayer.no

For å rapportere bivirkninger eller produktkvalitetsproblemer vennligst kontakt helsepersonell (for eksempel lege eller farmasøyt) eller Statens legemiddelverk.
Du kan også sende biverkningsmelding direkte til oss på Bayer via følgende link.

Topp